Google Translate

 

EQUÍ

 

OVÍ-CABRUM

 

BOVÍ

 

VARIS

 
  equino   ovino y caprino   vacuno   canino  
 

BOXES INTERIORS, EXTERIORS,NAUS AMERICANES,ANGLESES, PISTES ,PADDOCKS, CAMINADORS, PORTES I FINESTRES,


 

ESTRUCTURES PER SALES DE MUNYIR. MATERIAL PER L' ESTABULACIÓ: CINTES DALIMENTACIÓ´, MENJADORES,SLATS,SISTEMES DE NETEJA,ABEURADORS,...


 

ESTRUCTURES PER SALES DE MUNYIR. NAUS CLAUS EN MÀ. EQUIPAMENTS: CUBICLES, CORNADÍSSES,VALLES, ABEURADORS, MENJADORS, SISTEMES DE NETEJA,...


 

MATERIAL CANÍ, MATERIAL PORCÍ, MATERIAL AVÍCOLA, MEDI AMBIENT, MATERIAL DE RECERCA


 
  equino

  ovino y caprino
  vacuno
  canino